Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Birim Yöneticisinin Mesajı

 

Enstitümüzün temel amacı; bilgi üretmek ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu eğitilmiş insan gücünün sağlanması için tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretiminde kaliteli lisansüstü yükseköğretim hizmetini vermektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken bilimsel araştırmaların evrensel, ulusal ve yöresel boyutlarını göz önünde tutmamız gerekmektedir. Yöresel sorunların çözümünde sanayi, tarım ve turizm sektörleri ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde doğru tespitler ve öneriler üretmeliyiz. Bilimin yol göstericiliğinde enstitümüzün, topluma ve insanlığa karşı sorumluluğunu ödün vermeden yerine getirmeliyiz. Tüm bu hizmetleri yerine getirirken insan, doğa, çevre sevgisini ön planda tutarak Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı ve insan haklarına saygılı, toplumsal barıştan yana tavrımızı ön planda tutmalıyız.

 

 

Birimin Misyon ve Vizyonu

Misyonu

 

Üniversitemizin ve gelişmekte olan diğer üniversitelerin sağlık alanında lisans eğitimi   veren  fakülte ve yüksekokulların nitelikli öğretim elemanı ihtiyacını karşılayabilmek için yüksek lisans ve doktora programları açmak ve bu programların çağın gereklerine uygun modern araç ve gereçlerle yürütülebilmesini sağlamak, lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerin mezuniyet sonrası bilgi ve becerilerini artırıp bilim üreten, ürettiği bilimi verimli kılan kişiler olarak yetişmelerine ve rekabetçi bir piyasada daha iyi imkânlarla iş bulmalarına yardımcı olmaktır.

 

Vizyonu

 

Küreselleşen dünyaya uyum sağlayabilen, bilimsel düşünceyi ön planda tutan, çağa uygun mesleki bilgi ile donatılmış bireyler için programlar açmak ve bu programların yürütülmesi için uygun eğitim ortamı sağlamak, kendi alanında bir araştırmayı projelendirip yürütebilecek ve bunlardan elde ettiği verileri değerlendirebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip elemanlar yetiştirmektir.

 

Birimin Kuruluş ve Tarihçesi

 

Batman Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulması, 10 Kasım 2013 tarihli ve 28817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; Milli Eğitim Bakanlığının 12/8/2013 tarihli ve 2043863 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun ek 30 uncu Maddesine göre, Bakanlar kurulunca 30/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.